Devizes Bowls Club

Ladies Championship (Rose Bowl)

Ladies – Rose Bowl

2022 Winner – Not run

    Round 1 Semi Final Final
    Date: Play By 6th August Date: Play By 20th August Date: 2nd/3rd September